૬૦ ડૉલરની સેવાને મળ્યા ૩૦ કરોડ!

Chitralekha Gujarati|May 18, 2020

૬૦ ડૉલરની સેવાને મળ્યા ૩૦ કરોડ!
પાપ છાપરે ચડીને પોકારે એમ કોઈનું ભલું કર્યું હોય-કોઈને મદદરૂપ થયા હો તો એ કાર્ય ક્યારેય નકામું જતું નથી.

આ વાતનો તાજો દાખલો હમણાં અમેરિકામાં જોવા મળ્યો.

articleRead

You can read upto 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log-in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

May 18, 2020