દેશી પાકને જીવતદાન આપનારી સ્ત્રી
દેશી પાકને જીવતદાન આપનારી સ્ત્રી
અનેક દેશી ફળો, શાકભાજી અને ધાનનાં મૂળ બિયારણને જાળવી રાખનારી આ મહિલાને ભારતની ‘બીજમાતા’નું બિરુદ મળ્યું છે.

મહારાષ્ટ્રના અહમદનગર જિલ્લાના એક નાનકડા ગામની રાહીબાઈ પોપેરેએ આપણાં અનેક દેશી ફળો, શાકભાજી અને ધાનનાં મૂળ બિયારણને સાચવીને એ અસલ નસલને ઈતિહાસ બની જતાં બચાવી છે. મૂળ બિયારણમાંથી ઊગતા પાક પોષણની દૃષ્ટિએ તો ઉત્તમ હોય જ છે સાથે સાથે એ જમીનની ફળદ્રુપતા પણ જાળવી રાખે છે એટલે રાસાયણિક ખાતર કે વધુપડતાં પાણીની જરૂર નથી પડતી.

articleRead

You can read upto 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log-in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

March 30, 2020