ઈતિહાસ ઉકેલે છે ઈ-મો-જી...

Chitralekha Gujarati|February 24, 2020

ઈતિહાસ ઉકેલે છે ઈ-મો-જી...
ઈજિપ્તનાં ભીંતચિત્રો હોય કે પછી પ્રાચીન શિલ્પ પરનું સ્મિત... એનાં રહસ્ય ઉકેલી રહ્યા છે આધુનિક ઈમોજી.

ઈશિતાને ગમતી એક એલચી છે : માણસે ભાષા શોધી પછી એ પોતાના વિચાર છપાવતો થઈ ગયો!

પણ ભાષા શોધાઈ નહોતી-વિકસી નહોતી ત્યારે પ્રાગૈતિહાસિક સમયગાળામાં કહે છે કે માણસ એનાં વિચાર ઈચ્છા રેખાંકન ચિત્રો દ્વારા પ્રગટ કરતો. જુદાં જુદાં ચિત્ર ચિત્રપટ્ટી દ્વારા ઘટના રજૂ કરતો...

આજે ભાષા વિકસી છે-વિસ્તરી છે, પરંતુ જે કાર્ય-વાત શબ્દોનાં ઝુમખાં વ્યક્ત નથી કરી શકતાં, એ વાત આજે ઈ-મો-જી સહજતાથી કરી શકે છે.

articleRead

You can read upto 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log-in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

February 24, 2020