ગાંધીને હજી કેટલી વખત મારીશું?
ગાંધીને હજી કેટલી વખત મારીશું?
બજેટના દસ્તાવેજ પર ગાંધીહત્યાનું ચિત્રઃ આ તો નર્યું રાજકારણ છે.

ગાંધીવિચાર અને ગાંધીજીવન ભારતીય રાજકારણનાં મસમોટાં સાધન બની ગયાં છે. ભાજપી આગેવાનો ગાંધી નેહરુને ખુલ્લી રીતે વગોવી રહ્યા છે અને સાવરકરનાં વખાણ કરીને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ ગાંધીવિચાર માટેની પોતાની સૂગ પ્રગટ કરી દીધી છે. ગાંધીજીનાં લખાણોમાંથી એમનાં વાક્યો કે વિચારોનો સંદર્ભહીન વપરાશ કરવામાં આવે છે.

articleRead

You can read upto 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log-in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

February 24, 2020