કોરોનાની જાત
ABHIYAAN|August 8, 2020
કોરોનાની જાત
બસ, મારે કંઈ નથી જાણવું હવે. જોઈ લીધા તમને. હવે સાંજની રસોઈ તમે બનાવજો ને વાસણ રસોડું પણ તમે જ પતાવજો. હું ચાલી ટીવી જોવા. ખબરદાર જો એક પણ વાર મને બોલાવી છે તો

'જ્યારથી આ કોરોના આવ્યો છે ને ત્યારથી...'

'પ્લીઝ, કોરોનાની કોઈ વાત ન જોઈએ આ ઘરમાં.'

'અરે પણ, સાંભળો તો ખરા.'

'મેં ના પાડી ને? મારે એનું નામ ન જોઈએ. આવ્યો છે ત્યારથી કોઈને ચેનથી જીવવા નથી દીધાં. કોણ જાણે કેવો મનહૂસ છે તે એના નામે બધાંના શ્વાસ વગર બીમારીએ પણ અધ્ધર થઈ જાય છે. હવે હું કંટાળી ગયો છું ને સખત ત્રાસી ગયો છું એટલે ખબરદાર જો મારી આગળ હવે એનું નામ લીધું તો.'

‘ભાઈ તમે તો પૂરી વાત જાણ્યા વગર જ મારી સાથે લડવા ઊતરી પડો. માનું છું કે સતત ઘરમાં રહીને કોઈનું પણ ભેજું છટકે, તોય આમ વાત જાણ્યા વગર તલવાર તાણવાની ટેવ ઠીક નહીં.'

'બોલ બાપા બોલ. તું આમેય વાત પૂરી કર્યા વગર થોડી રહેવાની છે?'

'હં, તો હું એમ પૂછું કે આ કોરોનાની જાત કઈ હશે?'

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories, newspapers and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

August 8, 2020