మార్పు ఎప్పుడూ మంచిదే!
Andhra Bhoomi Weekly|March 05, 2020
మార్పు ఎప్పుడూ మంచిదే!
మార్పు ఎప్పుడూ మంచిదే!

మార్పుని కోరినప్పుడే

నీటి చెలమ జలపాతమై గలగల పారుతుంది

విత్తనం వటవృక్షమై

అందమైన ఆకృతిగా మారుతుంది

ఓ లార్వా

విలువైన దారంగా రూపుదిద్దుకుంటే

ఓ పురుగు

ముత్యమై తళుకులీనుతుంది.

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories, newspapers and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

March 05, 2020