નખમાં ફંગસ
Life Care|July 10, 2020
નખમાં ફંગસ
સામાન્ય રીતે લોકો પોતાના ચહેરાનું જ ધ્યાન રાખતા હોય છે, અને પગને ભૂલી જાય છે. પગમાં નેલ ફંગસ એક સામાન્ય સમસ્યા છે, જેનાં કારણો ઘણા હોય શકે છે. સમયસર જો ધ્યાન આપવામાં ન આવે તો આ સમસ્યા ગંભીર બની શકે છે. ડર્મેટોલોજીમાં તેને ઓનીકોમિકોસિસ કહેવાય છે.

આ રીતે સમજો સમસ્યાને :

પગના નખ ગંદા દેખાવા લાગે અથવા આંગળીઓની વચ્ચેના ભાગની ત્વચામાં ચીરા પડે, ફાટવા લાગે એટલે નેલ ફંગસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ફંગસ ગંદગીના કારણે ઉત્પન્ન થાય છે. તે વધારે પડતી ગરમી અને ભેજવાળા વાતાવરણનાં હિસાબે થાય છે. પુરુષોમાં આ રીતનું ઇન્ફકશન વધારે થાય છે, કારણ કે તેઓ બુટ-મોજા વધારે પહેરતા હોય છે.

આવી રીતે ઓળખો :

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories, newspapers and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

July 10, 2020

MORE STORIES FROM LIFE CAREView All