સાબર ડેરી દરરોજ એકત્ર કરે છે 22 લાખ લીટરથી વધુ દૂધ

Life Care|June 10, 2020

સાબર ડેરી દરરોજ એકત્ર કરે છે 22 લાખ લીટરથી વધુ દૂધ
લોકડાઉનના 70 દિવસમાં એક પણ દિવસ જિલ્લાવાણીઓ દૂધ વગર રહ્યા નથી
articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

June 10, 2020