എന്നിട്ടും പാട്ടും മേളവുമായി പ്രത്യാശയോടെ ഇറ്റലി

Manorama Weekly|April 04, 2020

എന്നിട്ടും പാട്ടും മേളവുമായി പ്രത്യാശയോടെ ഇറ്റലി
ഇറ്റലിയാകെ ഭീതിയിലാണ്. കേൾക്കുന്നതു മുഴുവൻ വർധിച്ചുവരുന്ന മരണനിരക്കും കൂടിക്കടി വരുന്ന കൊറോണബാധിതരുടെ കണക്കും മാത്രം. എല്ലാവരും വീടിന്റെ ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കിടുന്നു.
articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

April 04, 2020