ലോക്ഡൗൺ ഓട്ടോക്കാർക്കു നൽകിയത് കണ്ണീർ

Manorama Weekly|May 30, 2020

ലോക്ഡൗൺ ഓട്ടോക്കാർക്കു നൽകിയത് കണ്ണീർ
ലോക്ഡൗൺ ഓട്ടോക്കാർക്കു നൽകിയത് കണ്ണീർ

രണ്ടു ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് പ്രവർത്തനാനുമതി ലഭിക്കാതെപോയ ഒരു വിഭാഗം തൊഴിലാളികളുണ്ട് കേരളത്തിൽ. സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ. കത്തിത്തീരുന്ന ഇന്ധനംപോലെ സ്വയം എരിഞ്ഞു തീരുന്നവർ. തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞു കൂടാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവർ.

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

May 30, 2020