സർ, ഞങ്ങളും പൊലീസല്ലേ?
സർ, ഞങ്ങളും പൊലീസല്ലേ?
സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ വനിതാ പൊലീസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വനിതാ പൊലീസ് എന്നു പറയാൻ തന്നെ പാടില്ല. പക്ഷേ, വനിതകളോടു ഇപ്പോഴും ഒരു വിവേചനമില്ലേ? പ്രമോഷന്റെ കാര്യത്തിലെങ്കിലും അതുണ്ട്.
articleRead

You can read upto 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log-in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

March 28, 2020