കോടമ്പാക്കം വഴി
 കോടമ്പാക്കം വഴി
കോടമ്പാക്കം വഴി
ഞാൻ നടനായത്

മുതിർന്ന താരങ്ങളെല്ലാം പലപ്പോഴും പറയുന്നതു കേട്ടിട്ടുണ്ട് കോടമ്പാക്കത്തെ അനുഭവങ്ങൾ. സിനിമയ്ക്കുവേണ്ടി അലഞ്ഞതും പൈപ്പുവെള്ളം കുടിച്ചതുമൊക്കെയായി പറയുന്നതേറെയും കഷ്ടപ്പാടിന്റെ കഥകളായിരിക്കും. പക്ഷേ, എന്റെ കോടമ്പാക്കം കഥ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഗുരുവായൂരാണ് സ്വദേശമെങ്കിലും ജനിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിലെ അഡയാറിലാണ്. പഠിച്ചതും വളർന്നതും സിനിമാക്കാരുടെ പറുദീസയായിരുന്ന കോടമ്പാക്കത്തായിരുന്നു.

articleRead

You can read upto 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log-in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

March 28, 2020