സ്നാപകയോഹന്നാൻ കാണാൻ പോയപ്പോൾ
സ്നാപകയോഹന്നാൻ കാണാൻ പോയപ്പോൾ
കുഞ്ഞുന്നാളിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ മടിയിലിരുന്ന് ഒട്ടേറെ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ ഓർമയിലുള്ള ആദ്യ ചിത്രം സ്നാപകയോഹന്നാൻ ആണ്.
എന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമാകാഴ്ച
articleRead

You can read upto 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log-in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

March 21, 2020