മുടി നന്നായി വളരും ഇങ്ങനെ...
Kerala Kaumudi Weekly|September 28, 2020
മുടി നന്നായി വളരും ഇങ്ങനെ...
മുടിയുടെ വളർച്ചയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അനവധിയാണ്.

അതിൽ പാരമ്പര്യം വളരെ പ്രധാനമാണ്. തഴച്ചു വളർന്ന മുടി എല്ലാവരും കൊതിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഉള്ള മുടി നന്നായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നത് ഏതൊരു പെൺകുട്ടിയുടെയും ഉള്ളിലുള്ള മോഹമാണ്. എന്നാൽ പെട്ടന്നൊരു ദിവസം മുടി പൊഴിയുമ്പോൾ പല മരുന്നുകൾക്കും പിന്നാലെ ഓടി സമയം കളയും. പാരമ്പര്യം മുതൽ ചില മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം വരെ മുടി കൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് മുടിയുടെ സ്വഭാവം എല്ലാവരിലും ഒന്നു പോലെയല്ല. യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി വേണ്ട സമയത്ത് ചികിത്സിക്കുക എന്നതും മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയുന്നതിൽ പ്രധാനമാണ്. ഇതോടൊപ്പം ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും മുടി ആരോഗ്യത്തോടെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമാണ്.

എണ്ണകൾ ഇങ്ങനെ

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories, newspapers and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

September 28, 2020