கேட்டல் குறைபாடு சார்ந்த பட்டப் படிப்புகளும் பட்டயப் படிப்புகளும்!
Kalvi Velai Vazhikatti|July 01, 2020
கேட்டல் குறைபாடு சார்ந்த பட்டப் படிப்புகளும் பட்டயப் படிப்புகளும்!
பேசுதல், கேட்டல் உள்ளிட்ட செய்தித்தொடர்பு குறைபாடுகளை நீக்க உதவும் பயிற்சிக ளைத் தரும் 17 விதமான சிறப்புப் படிப்புகளை 'All India Institute of Speechand Hearing' என்ற கல்வி நிறுவனம் வழங்கி வருகிறது. இந்நிறுவனம் சுகாதாரம் மற்றும் உடல்நல அமைச்சகத்தின் கீழ் 1966 முதல் இயங்கிவருகிறது.

இந்நிறுவனம் தகவல் தொடர்புக் குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு மருத்துவம் செய்யத் தேவையான பயிற்சிகளைத் தரும் படிப்புகளைத் தருவதுடன், அக்குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு மருத்துவம் செய்தல், பொதுமக்களுக்கு இவை தொடர்பான விழிப்புணர்வைத் தருதல், இத்துறைத் தொடர்பான ஆய்வு நடத்துதல் போன்ற பணிகளை மேற் கொள்கிறது. ஆசிய கண்டத்தின் மிகச்சிறந்த இந் நிறுவனம் மானசகங்கோத்ரி (Manasagangothri) என்ற இடத்தில் மைசூர் பல்கலைக்கழகத்தின்கீழ் இயங்கிவருகிறது.

பட்டயப் படிப்புகள்

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories, newspapers and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

July 01, 2020

MORE STORIES FROM KALVI VELAI VAZHIKATTIView All