விருப்ப ஓய்வு (வி.ஆர்.எஸ்) யாருக்கு நன்மை தரும்?
Balajothidam|August 07, 2020
விருப்ப ஓய்வு (வி.ஆர்.எஸ்) யாருக்கு நன்மை தரும்?
மேற்கண்டன் வை புதன் சார நட்சத்திரங்கள். எனவே, இந்த நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு ஆரம்பகால தசா இருப்பு புதன் தசையாக இருக்கும். இதன் காலம் 17 வருடங்கள்.
ஆர். மகாலட்சுமி

ஆயில்யம், கேட்டை, ரேவதி

இவர்கள் இந்த நட்சத்திரங்களின் ஆரம்பத்தில் பிறந்திருந்தால் 17 வருட புதன் தசையும்; இரண்டாம் பாதத்தில் பிறந்திருந்தால் ஏறக்குறைய பன்னிரண்டு வருடங்களும்; மூன்றாம் பாதத்தில் பிறந்திருந்தால் எட்டரை வருடங்களும்; நான்காம் பாதத்தில் பிறந்திருந்தால் நான்கரை வருடங்களும் புதன் தசை இருப்பு அமையும்.

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories, newspapers and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

August 07, 2020