முற்பிறவி சாப தோஷங்களும் தீர்க்கும் பரிகாரங்களும்!

Balajothidam|April 03, 2020

முற்பிறவி சாப தோஷங்களும் தீர்க்கும் பரிகாரங்களும்!
பொதுவாக, குலதெய்வங்கள், தங்கள் குலமக்களைப் பாதுகாப்பவர்கள். ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் குறிப்பிட்ட ஆண் தெய்வங்கள் சிவாம்சம், விஷ்ணு அம்சமாகவும், பெண் தெய்வங்கள் சக்தி அம்சமாகவும் உள்ளன.

ஆனால் இதில் வேறுபாடுண்டு. கன்னி தெய்வ வழிபா டென்பது, சிறுமிகள் ஆராதனை தொடர்புடைய வழிபாடாகும்.

articleRead

You can read upto 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log-in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

April 03, 2020