விஷ கண்ட தோஷம் தீர்க்கும் எளிய பரிகாரங்கள்
விஷ கண்ட தோஷம் தீர்க்கும் எளிய பரிகாரங்கள்
விஷ கண்ட தோஷம் தீர்க்கும் எளிய பரிகாரங்கள்

'ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான் ஒழுக்கம்

உயிரினும் ஓம்பப் படும்.

articleRead

You can read upto 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log-in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

March 29, 2020