வாழ்வை உயர்த்தும் வாசகங்கள் (வாழ்வை வலுவாக்கும் வரிகள்)
Thannambikkai|September 2020
வாழ்வை உயர்த்தும் வாசகங்கள் (வாழ்வை வலுவாக்கும் வரிகள்)
அர்த்தம் இருக்கிற வாழ்க்கையில் குறிக்கோள் இருக்கும்; குறிக்கோள் இருக்கிற வாழ்க்கையில் அர்த்தம் இருக்கும்! நோக்கம் இருக்கி வாழ்க்கையில் ஆக்கம் இருக்கும்! ஆசை இருப்பவனது இதயத்தில் ஓசையிருக்கும்! முயற்சி இருப்பவனது வாழ்வில் உயர்ச்சி இருக்கும்! எண்ணம் இருப்பவனது வாழ்வில் வண்ணமிருக்கும்! துணிவிருக்கும் வாழ்வில் துக்கமிராது.

தெளிவிருக்கும் வாழ்வில் குழப்பமிராது நோக்கம் இருப்பவனது வாழ்வில் ஏக்கமிராது.

வெற்றியடைந்தவனு எப்படி வெற்றியடையலாம் என்கிற ஒன்று மட்டும் தான் தெரியும் ஆனால் தோல்வியடைந்தவனுக்கு எப்படி வெற்றியடையலாம். எப்படித் தோல்வியடையலாம் என்கிற இரண்டும் தெரியும் துன்பம் வந்த போதும் துணிந்து நீ நன்மை செய்.

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories, newspapers and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

September 2020