போலியோ தடுப்பூசி
Thannambikkai|August 2020
போலியோ தடுப்பூசி
இளம்பிள்ளை வாதத்திற்கு எதிராக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இரண்டு வகையான தடுப்பூசி ஏராளமான இளம்பிள்ளை வாதத்தைத் தவிர்த்திருக்கிறது.

இந்த தடுப்பூசி 1950ம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சொட்டு மருந்து மற்றும் தசை ஊசி ஆகிய இரண்டு வகை உள்ளது. சொட்டு மருந்து ஆல்பர்ட் சபின் என்கிறவராலும் தசையில் போடப்படும் தடுப்பூசி ஜோனஸ் ஸாக் என்பவராலும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

அளவில் போலியோ எதிர்ப்பு 1988ம் ஆண்டு முதல் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் போலியோ சொட்டு மருந்து கொடுக்கப்படுகிறது.

குடலில் போலியோ சொட்டு மருந்து (Oral poliovaccine)

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories, newspapers and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

August 2020