பருத்தியில் தண்டு கூன் வண்டு தாக்குதல் மற்றும் மேலாண்மை முறைகள்
Agri Doctor|September 19, 2020
பருத்தியில் தண்டு கூன் வண்டு தாக்குதல் மற்றும் மேலாண்மை முறைகள்
பருத்தியைத் தாக்கும் பூச்சிகளில் அண்மை காலமாக மிக அதிக சேதத்தை ஏற்படுத்தி வருவது தண்டுகூன் வண்டாகும். கோடைகால பருத்தியில் இதன் தாக்குதல் அதிகமாக இருக்கும்.

தாக்குதலின் அறிகுறிகள்

தாய் கூன்வண்டு இளம் செடிகளில் தரையை ஒட்டிய தண்டுப் பகுதியில் லேசாக துளைத்து முட்டைகளை இடும். இந்த முட்டை களில் இருந்து வெளிவரும் புழுக்கள் தண்டின் உட்புறத்தை குழல் வடிவில்) துளைத்து உண்பதால், சத்து பொருட்களைக் கடத்தக்கூடிய வாஸ்குலார் திசுக்கள் சேதமடைகின்றன. இளம் செடிகள் (15 முதல் 25 நாட்கள்) வண்டினால் தாக்கப்பட்டால் செடிகள் முழுவதுமாக வாடிவிடுகிறது. நன்கு வளர்ச்சியடைந்த செடிகளின் தண்டுகளில் தரைக்கு அருகில் இந்த பூச்சியின்

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories, newspapers and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

September 19, 2020

MORE STORIES FROM AGRI DOCTORView All