പുതുഹൃദയവുമായി
Fast Track|October 01, 2020
പുതുഹൃദയവുമായി
പുതിയ എസ് ക്രോസിന്റെ പെട്രോൾ എൻജിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ ഒരു യാത്ര
പ്രവീൺ

കുട്ടിക്കാനത്തെ കോടമഞ്ഞ് ആസ്വദിച്ച് തിരികെയിറങ്ങുമ്പോൾ സുഹൃത്തിന്റെ മെസേജ് പുതിയ എസ് ക്രോസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ലത് എന്നു പറയാനാണെങ്കിൽ ഏറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ഒരു റേറ്റിങ് അയച്ചുനൽകി. അഞ്ചിൽ നാലര. പെട്രോൾ മോഡലിന് നാലര റേറ്റിങ് കൊടുക്കണോ? രണ്ടാമത്ത ചോദ്യം ഉടനെ വന്നു.

ഇടുക്കിയിലേക്കുളള ഹെറേഞ്ച് യാത്രയിൽ പുതിയ എസ് ക്രോസിൽ ഇരുന്നവരെല്ലാം നാലര മാർക്ക് നൽകി. സ്വാഭാവികമായും മറ്റൊരു ചോദ്യം ഉയരും. അര മാർക്ക് എവിടെപ്പോയി?

രൂപകൽപന

articleRead

You can read up to 3 premium stories before you subscribe to Magzter GOLD

Log in, if you are already a subscriber

GoldLogo

Get unlimited access to thousands of curated premium stories, newspapers and 5,000+ magazines

READ THE ENTIRE ISSUE

October 01, 2020