Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn - Issue 37/2019 - September 12, 2019

Publisher: THE SAIGON TIMES
Category: Business, News
Language: Vietnamese
Frequency : Weekly

Magzter GOLD Subscription Plans

Unlimited access to Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn along with 5,000+ other digital magazines and premium stories

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn Digital Subscription Plans

Weekend Flash Sale! Save 44% on annual subscriptions. Valid till 16-09-2019

Checkout Now

The best business weekly magazine in Vietnam. Provide useful, exact, updated information on the economy and business environment in Vietnam.

Để khắc phục lỗ hổng pháp lý và thúc đẩy thương mại điện tử (TMĐT) phát triển, gần đây, Bộ Tài chính đã xây dựng Đề án quản lý hoạt động TMĐT đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động TMĐT qua biên giới trong lĩnh vực hải quan với nhiều nội dung hứa hẹn. TBKTSG ghi nhận các ý kiến xung quanh vấn đề này qua chuyên đề "Cởi trói TMĐT xuyên biên giới".


Recent Issues

View All

Magazines from Business

View All

Magazines from News

View All