Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn - Issue 33/2018 - August 16, 2018

Publisher: THE SAIGON TIMES
Category: Business, News
Language: Vietnamese
Frequency : Weekly

Flash Sale! Save 62% on annual subscriptions. Valid till 27-08-2018

DurationAmountSavings
Single issue $ 0.99 -
3 Months $ 10.99
Save 15%
Save 15%
6 Months $ 21.99
Save 15%
Save 15%
1 Year $ 20.00
Save 62%

Just $0.38 per issue
Save 62%

Subscribe to Magzter GOLD and enjoy Unlimited reading of Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn Magazine (including old issues) along with 5,000+ other best-selling magazines and premium articles for just $9.99/Month!


The best business weekly magazine in Vietnam. Provide useful, exact, updated information on the economy and business environment in Vietnam.

Cuối tháng 7 vừa qua, Bộ Tài chính trình Chính phủ dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Tính từ khi luật này ra đời năm 2016, đây là sửa đổi lần thứ tư theo nhịp độ hai năm một lần, từ lần sửa đổi đầu tiên năm 2012. Đối tượng chịu sự điều chỉnh và liên quan đến luật này là rất lớn, vì vậy, nội dung của luật cần được hoàn thiện. Chuyên đề tuần này của TBKTSG xin giới thiệu các ý kiến đóng góp cho dự luật này.


Recent Issues

View All

Magazines from Business

View All

Magazines from News

View All