Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn - Issue 50/2018 - December 13, 2018

Publisher: THE SAIGON TIMES
Category: Business, News
Language: Vietnamese
Frequency : Weekly

Magzter GOLD Subscription Plans

Unlimited access to Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn along with 5,000+ other digital magazines and premium articles

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn Digital Subscription Plans

Checkout Now

The best business weekly magazine in Vietnam. Provide useful, exact, updated information on the economy and business environment in Vietnam.

Ngân hàng Đông Á đã sẩy chân vì… vàng. Do phạm vi kinh doanh vàng của Đông Á quá khép kín nên người ta ít biết, ít để ý, để rồi khi nó vỡ ra, hậu quả tích lũy lâu ngày trở thành khó đo đếm được. Đó là nội dung bài viết “Ngã trên chấm… vàng!” của Hải Lý trên TBKTSG số ra ngày 13-12-2018


Recent Issues

View All

Magazines from Business

View All

Magazines from News

View All