Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn - Issue 7/2019 - February 14, 2018

Publisher: THE SAIGON TIMES
Category: Business, News
Language: Vietnamese
Frequency : Weekly

Magzter GOLD Subscription Plans

Unlimited access to Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn along with 5,000+ other digital magazines and premium articles

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn Digital Subscription Plans

Checkout Now

The best business weekly magazine in Vietnam. Provide useful, exact, updated information on the economy and business environment in Vietnam.

Việc Chính phủ đồng ý cho thí điểm sử dụng tài khoản viễn thông để thanh toán đặt ra những thách thức pháp lý nào? Đây sẽ là cơ hội cho các nhà mạng lấn sâu vào lĩnh vực FinTech? Chuyên mục Sự kiện và vấn đề của TBKTSG số ra ngày 14-2 ghi nhận các phân tích, bình luận về vấn đề này.


Recent Issues

View All

Magazines from Business

View All

Magazines from News

View All