Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn Magazine - Issue 13/2017 - March 30, 2017Add to Favorites

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn Magazine - Issue 13/2017 - March 30, 2017Add to Favorites

Go Unlimited with Magzter GOLD

Read Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn along with 8,500+ other magazines & newspapers with just one subscription  View catalog

1 Month $9.99

1 Year$99.99 $49.99

$4/month

Save 50% Hurry, Offer Ends in 10 Days
(OR)

Subscribe only to Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn

1 Year $40.99

Save 20%

Buy this issue $0.99

Gift Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn

7-Day No Questions Asked Refund7-Day No Questions
Asked Refund Policy

 ⓘ

Digital Subscription.Instant Access.

Digital Subscription
Instant Access

Verified Secure Payment

Verified Secure
Payment

In this issue

Ngân sách nhà nước (NSNN) chiếm khoảng 30% GDP của nền kinh tế, được hình thành chủ yếu từ đóng góp của người dân. Minh bạch ngân sách là một trong những nguyên tắc quan trọng của quản lý tài chính công hiện đại.

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn Magazine Description:

PublisherTHE SAIGON TIMES

CategoryBusiness

LanguageVietnamese

FrequencyWeekly

The best business weekly magazine in Vietnam. Provide useful, exact, updated information on the economy and business environment in Vietnam.

  • cancel anytimeCancel Anytime [ No Commitments ]
  • digital onlyDigital Only
MAGZTER IN THE PRESS:View All