Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn - Issue 13/2017 - March 30, 2017Add to Favorites

Get Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn along with 7,500+ other magazines & newspapers

Try FREE for 7 days

bookLatest and past issues of 7,500+ magazines & newspapersphoneDigital Access. Cancel Anytime.familyShare with 4 family members.

1 Year$99.99

bookLatest and past issues of 7,500+ magazines & newspapersphoneDigital Access. Cancel Anytime.familyShare with 4 family members.
(Or)

Get Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn

1 Year $40.99

Save 20%
book52 issues starting from 32/2022 -Aug 11, 2022 phoneDigital Access. Cancel Anytime.

Buy this issue $0.99

bookIssue 13/2017 - March 30, 2017 issue phoneDigital Access.

Gift Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn

  • Magazine Details
  • In this issue

Magazine Description

In this issue

Ngân sách nhà nước (NSNN) chiếm khoảng 30% GDP của nền kinh tế, được hình thành chủ yếu từ đóng góp của người dân. Minh bạch ngân sách là một trong những nguyên tắc quan trọng của quản lý tài chính công hiện đại.

  • cancel anytimeCancel Anytime [ No Commitments ]
  • digital onlyDigital Only