Konsept Saglik ve Yasam Dergisi- All Issues

Konsept Sağlık ve Yaşam Dergisi'nin ana amacı; Türkiye ve ilgili ülkelerde sağlık ve yaşam kalitesini yükseltmek için toplumun doğru bilgiye ulaşmasını sağlamaktır. Doğadaki tüm canlıların yaşam hakkına saygı göstererek yayınlarını sürdürecek olan dergimiz, sağlık olamadan hiçbir başarı ve mutluluğa kalıcı olarak ulaşılamayacağı gerçeğinden hareket ederek bilgi yayma görevini yapacaktır. Sadece dergi sayfaları ile sınırlı kalınmayarak çeşitli etkinliklerle, kamuoyunun aydınlatılması planlanmaktadır. İş dünyası ve ticari kaygılarla insan sağlığını olumsuz etkileyen reklam ve duyurular dergimizde yer almayacak ve sadece doğru bilginin yüceltilmesi hedeflenecektir.