Komplike - Sayı: 3, Mayis 2019

Publisher: Komplike Dergi
Category: Art, Science
Language: Turkish
Frequency : Quarterly

Düşünsel alışverişin, bilginin, yorumun gücünü önemseyerek, düşünce tarzını öğrenilir kılmayı hedefleyen bağımsız ve objektif bir yayın organıdır.

Yayının, “aidiyet” dosya konulu yeni sayısı, kırk beş yazar ve on kişilik çizerin emeğiyle ortaya çıktı. Yayın, genel hatlarıyla önceki sayılarında da olduğu gibi minimalist bir çizgide yayıma hazırlandı. Yayının kurucu genel yayın yönetmenliğini Güney Güneyan üstleniyor. Yayın koordinatörlüğü Selcen Özgen, yazı işleri Devrim Ekinci, görsel yönetmenlik görevini ise Şengül Altınok'un tamamladığı yayının, editoryal süreçlerini ise Aysel Ciğerlioğlu, Jülide Güngör ve Özgün Muti yönetti.


Recent Issues

Magazines from Art

View All

Magazines from Science

View All