Switch to previous version of Magzter

Advanced Business Magazine - Issue 336Add to Favorites

Get Advanced Business Magazine along with 5,000+ other magazines & newspapers

Try FREE for 7 days

bookLatest and past issues of 5,000+ magazines & newspapersphoneDigital Access. Cancel Anytime.familyShare with 4 family members.

1 Year$99.99

bookLatest and past issues of 5,000+ magazines & newspapersphoneDigital Access. Cancel Anytime.familyShare with 4 family members.
(Or)

Get Advanced Business Magazine

Gift Advanced Business Magazine

  • Magazine Details
  • In this issue

Magazine Description

In this issue

ด้วยวิสัยทัศน์ของการยางแห่งประเทศไทย “กยท. เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก” ในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ” เรามาทำความรู้จักผู้บริหารสูงสุดของ กยท. ซึ่งถือว่าบทบาทสำคัญในการบริหารและกำหนดทิศทางองค์กร ท่านนี้ คือ ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ท่านผ่านประสบการณ์บริหารงานองค์กรทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ มาทำความรู้จักผู้บริหารท่านนี้กัน

  • cancel anytimeCancel Anytime [ No Commitments ]
  • digital onlyDigital Only