Advanced Business Magazine - Issue - 320Add to Favorites

Get Advanced Business Magazine along with 5,000+ other magazines & newspapers

Try FREE for 7 days

bookLatest and past issues of 5,000+ magazines & newspapersphoneDigital Access. Cancel Anytime.familyShare with 4 family members.

1 Year$99.99

bookLatest and past issues of 5,000+ magazines & newspapersphoneDigital Access. Cancel Anytime.familyShare with 4 family members.
(Or)

Get Advanced Business Magazine

Subscription plans are currently unavailable for this magazine. If you are a Magzter GOLD user, you can read all the back issues with your subscription. If you are not a Magzter GOLD user, you can purchase the back issues and read them.

Gift Advanced Business Magazine

  • Magazine Details
  • In this issue

Magazine Description

In this issue

มาตรการกระตุ้นภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมัย เพราะมีความเชื่อว่าการกระตุ้นอสังหาฯนี้ จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดี เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ มีอัตราการว่าจ้างงานสูง และยังมีผลผูกพันธ์โยงไปถึงธุรกิจอื่นๆ อีกหลายวงการ ภาคธุรกิจอสังหาฯ ประสบภาวะยอดขายชะลอตัวต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2557 ที่รับผลกระทบการจากการเมือง และเศรษฐกิจชะลอตัว อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่รัฐบาลสามารถผลักดันเพื่อให้เกิดการลงทุนต่อยอดไปนั้นคือ ช่วยภาคส่งออก ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมาสินค้าประเภทของขวัญ และงานแสดงสินค้าของใช้ภายในบ้านได้รับความสนใจมาก ขึ้นจากผู้เข้าชมงานชาวต่างชาติ เพื่อมองหานวัตกรรมที่สร้างสรรค์ด้วยการออกแบบและมีคุณภาพ โดย นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะมาเปิดเผยถึง งาน BIG+BIH ถือเป็นงานแสดง ของขวัญ และสินค้าของใช้ในบ้าน ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนนั้น มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเราอย่างไร

  • cancel anytimeCancel Anytime [ No Commitments ]
  • digital onlyDigital Only