EXART MAGAZIN- All Issues

Exart Magazine is art magazine that presents different visual artists and deals with issues of art and contemporary culture. Exart magazin je art magazin koji predstavlja različite vizuelne umetnike i bavi se raznim pitanjima iz oblasti umetnosti i savremene kulture.