Huisgenoot - July 28, 2016

   

Entertainment, News
Weekly
Afrikaans
Magazine Description
Huisgenoot, Suid-Afrika se topverkopertydskrif, is nou beskikbaar as an e-tydskrif. Dia gewilde gesinstydskrif met sy unieke redaksionele samestelling dek onderwerpe so wyd soos onder andere menslike dramas, mediese en wetenskaplike ontdekkings, nuus van algemene belang, verbruikersake, mode- en glansartikels, fiksie, sport, motornuus, handwerkartikels, resepte, tuis- en skoolprojekte, blokkiesraaisels en opwindende wedstryde.

Issue Description
In hierdie uitgawe van Huisgenoot: Nico Nel sê jammer oor skuld - maar nie almal wil vergeef, 'Hy't sy vriende willens en wetens bedonner'; Huisgenoot vereer Nataniël met Tempo vir sy loopbaan, 'Ek moes elke deur oopbid of oopskop'; Bloem-bruid se verloofde en vriendinne reël bruilof in geheim, 'Verrassing: Jy trou môre!'
Notify me when there is a new issue or a great deal on this magazine
: Notify Me
DurationAmountSavings
Single issue $ 0.99 -
1 Year $ 48.99
Just $0.94 per issue
5%

* Subscriptions are valid only from current issue.

* Magzter sells only digital copies and not physical print copies, if you want print copies or subscriptions, please contact the publisher, your local magazine vendor or bookstore..

* Price subject to applicable taxes (VAT)

Previous Issue

July 21, 2016

July 21, 2016
Click to know more